Detectius Mallorca

Detectius privats a Mallorca legalment acreditats

Detectives Garbo compta amb un gran equip de detectius privats a Mallorca legalment acreditats pel Ministeri de l’Interior per dur a terme tots els encàrrecs de recerca de manera que compleixin amb la legalitat per garantir un servei professional, segur i eficaç.

Els nostres detectius privats a Mallorca estan especialitzats en investigacions privades , familiars, empresarials, investigacions per advocats, assessors laborals, mútues i asseguradores.

Els detectius privats a Mallorca de la nostra agència tenen amplis coneixements geogràfics de totes les illes balears, cosa que els confereix un plus d’actuació, ja que en conèixer bé l’illa de Mallorca, així com les que conformen l’arxipèlag balear, els permeten avançar-se a possibles incidències que puguin derivar-se dels serveis de recerca.

Si necessiteu que us assessorem, contacteu amb nosaltres sense compromís.

Els serveis de Detectius a Mallorca més demandats

La nostra agència de detectius privats a Mallorca presta un ampli ventall de serveis professionals de recerca privada per a particulars, empreses, advocats, mútues i asseguradores.

A continuació trobareu els serveis que més ens sol·liciten els nostres clients, i no per això, vol dir que són els únics que prestem.

Baixes fingides

Una de les principals causes de la contractació de la figura del detectiu privat són les baixes fingides, el motiu és perquè aquest tipus de frau suposa grans pèrdues econòmiques per a les empreses .

És clar, que aquest tipus de frau per part de l’empleat es caracteritza perquè fingeix o exagera la seva situació d’ incapacitat temporal i alhora realitza activitats incompatibles amb el motiu que en va generar la baixa, causant mals de cap al seu ocupador i generant un mal clima laboral entre els companys que hauran de fer doble esforç per complir els objectius.

Per això, els nostres detectius privats a Mallorca verifiquen que el treballador compleixi de forma responsable amb la seva reincorporació laboral i no dediqui aquest temps a activitats que n’obstaculitzin la recuperació aportant tot el material necessari mitjançant un informe perquè l’empresa pugui formalitzar el seu acomiadament disciplinari .

Si necessiteu que un detectiu privat a Mallorca qualificat i amb àmplia experiència us assessori, no dubteu a contactar-nos .

contactar-nos.

Absentisme laboral

L’absentisme laboral continua en auge i afecta en gran mesura el cost de les empreses, perquè perjudica no només la seva productivitat sinó també el clima laboral .

Així doncs, l’ absentisme laboral presencial , que es caracteritza quan el treballador estant de forma física al seu lloc de treball no compleix les seves obligacions i dedica temps de la seva jornada a mirar els dispositius mòbils, navegar per internet, trucades telefòniques, participar en xarxes , etc.

No obstant això, els nostres detectius privats a Mallorca són discrets i audaços a l’hora de demanar evidències objectives emetent informes que les empreses després poden emprar a l’hora de recórrer a un possible acomiadament per causes objectives , informes que són ratificats en judici pels nostres detectius privats .

D’altra banda, l’absentisme sense justificació , ni avís, es produeix quan el treballador no avisa l’empresa que faltarà al lloc de treball, així com el motiu pel qual ho farà, per tant, sense l’autorització del empresari.

Aquest tipus d’absentisme injustificat suposa una manca o abandó del lloc de treball sense autorització de l’empresa i pot portar a l’acomiadament del treballador de manera justificada.

Si necessiteu demanar evidències per prendre una decisió, deixeu que un dels nostres detectius a Mallorca us plantegi les diferents vies d’actuació que podem realitzar. Contacti’ns i expoa’n el seu cas.

Custòdia i modificació de pensions

A Detectives Garbo realitzem totes les actuacions necessàries per demostrar la situació econòmica real de l’exparella, el cònjuge o dels fills i sol·licitar la modificació de les mesures acordades de divorci adoptades amb anterioritat.

De fet, els nostres detectius privats a Mallorca tenen experiència en aquest tipus de temes, són capaços de demanar informació i aportar proves concloents de la situació laboral, localització de propietats, béns, activitats econòmiques paral·leles no declarades i dependència econòmica de la persona investigada.

De la mateixa manera, obtenim proves si necessiteu demostrar que l’exparella es desentén de la cura dels fills durant la cura, els deixa a càrrec d’altres persones, freqüenta llocs no apte per a menors, etc. si busca sol·licitar una revisió de visites i la custòdia dels fills.

Si necessiteu demanar proves per sol·licitar una modificació de pensions, revisió de visites o custòdia de menors, contacteu amb un detectiu de la nostra agència a Mallorca i us assessorarem de forma gratuïta i sense compromís des de la més absoluta confidencialitat i discreció.

Infidelitats

La mera sospita d’una infidelitat es pot convertir en un problema amb greus conseqüències per a la convivència familiar i la salut personal .

Ha notat algun comportament estrany a la seva parella?, es preocupa pel seu aspecte més del que és habitual darrerament?, ha emprès un nou passatemps o activitat lúdica?, està més pendent del mòbil i s’allunya per consultar els seus missatges quan abans no ho feia?

Si heu respost alguna d’aquestes preguntes de manera afirmativa pot ser que us trobeu davant d’ un cas d’infidelitat.

Amb la intervenció dels nostres detectius privats a Mallorca, podreu conèixer la realitat de la seva relació.

De manera que, us aportarem vídeos i fotografies obtingudes en el seguiment de la persona investigada durant la seva rutina diària per dissipar els seus dubtes i pugui prendre una decisió amb coneixement de causa.

En cas de descobrir la infidelitat, prestem especial atenció als llocs freqüentats i les activitats que fan junts, a més d’altres informacions que ens pugui sol·licitar.

Si creieu que pugueu estar en aquesta situació i necessiteu comprovar una possible infidelitat, contacteu amb la nostra agència de detectius a Mallorca i us atendrem amb total discreció i confidencialitat que es mereix.

Competència deslleial

Primer, podem definir com a competència deslleial tot comportament que sigui contrari a la bona fe, és a dir, a un conjunt d’ estratègies, pràctiques o activitats indegudes o il·legals que perjudiquen els altres competidors , a fi d’eliminar-los del mercat.

En aquests casos, la intervenció del detectiu privat és concloent per resoldre aquest tipus d‟actes .

A Detectives Garbo ens encarreguem de seguir una línia de recerca i detectar l’estratègia que empra una empresa o un treballador, sigui de forma interna o externa, per corroborar el delicte de competència deslleial.

Les pràctiques més habituals sobre competència deslleial són vendre productes o serveis per sota del valor del mercat , desviar clients a la competència , proporcionar informació falsa o perjudicial per a l’empresa.

Els nostres detectius privats a Mallorca tenen gran experiència en obtenir proves fotogràfiques , videogràfiques, àudios i/o escrites de les persones implicades que atempten contra la seva empresa cometent aquest tipus de pràctiques deslleials.

Si necessiteu assessorament del que els nostres detectius privats a Mallorca poden fer per la vostra empresa, contacteu -nos i us assessorarem sense compromís i de forma gratuïta.

Control de franquiciats i falsificació de marques

Cada cop més les empreses recorren a la nostra agència de detectius privats a Mallorca, per obtenir informació que els permeti eradicar el mal ús de les seves marques, patents, propietats intel·lectuals o drets d’autor i evitar un prestigi distorsionat que li pot generar grans pèrdues econòmiques .

Els nostres detectius privats són capaços de:

 • Detectar productes i marques falsificades.
 • Imitacions de productes i marques.
  Detectar xarxes de distribució i els locals de venda de productes falsificats.
 • Ús de serveis o productes pels quals no s’hagin abonat els drets de propietat intel·lectual i qualsevol altra informació interessant per al client.

Si necessiteu proves rotundes i legals , contacteu amb els nostres detectius privats a Mallorca i exposeu-nos el vostre cas.

Client Misteriós o Mystery Guest

En els darrers anys, les empreses hoteleres recorren al nostre despatx de detectius privats a Mallorca per prestar serveis de client misteriós o mystery guest . Això és degut ja no només al fet que necessiten controlar els índexs de qualitat d’atenció al client , sinó també perquè saben que el detectiu privat és l’únic professional habilitat que pot prendre imatges i vídeos amb càmera ocultes. A més, els nostres detectius privats a Mallorca saben com obtenir informació sense aixecar sospites, són bons observadors i es fan passar com un client més durant la seva estada als establiments.

Els nostres detectius a Mallorca en finalitzar el servei de client misteriós, emeten un informe detallat de tot allò avaluat i observat, aportant imatges i vídeos que permeten a l’empresari viure l’experiència i veure la realitat de forma objectiva i sense adorns .

Finalment, un altre dels avantatges de recórrer als serveis dels nostres detectius a Mallorca, és que si durant el servei de client misteriós, s’observés irregularitats per part d’algun treballador , aquestes quedarien reflectides a les imatges i plasmades l’informe que l’empresari podrà emprar per prendre les mesures correctores que cregui necessàries, ja que els nostres informes té valor probatori si aquests acaben als tribunals.

Com podeu veure, recórrer als nostres detectius privats a Mallorca, té molts avantatges per a la seva empresa. Si necessiteu saber com realitzem aquest tipus de servei, no dubteu a contactar-nos i us assessorarem amb tota la professionalitat i discreció que es mereix.

Arrendaments urbans

Habitualment, els propietaris d’immobles recorren a la nostra agència de detectius privats a Mallorca per aconseguir les proves que demostrin que els llogaters incompleixen els contractes d’arrendament.

Els casos més demandats pels nostres clients estan relacionats amb els incompliments contractuals d’arrendaments.

De la mateixa manera, sol·liciten investigacions destinades a comprovar subarrendaments indeguts , lloguer d’habitacions sense consentiment del propietariactivitats il·lícites dins de l’immoble arrendat , ús de l’immoble per a fins diferents al que estipula el contracte i subrogacions indegudes .

D’altra banda, dins dels serveis que més sol·liciten als nostres experts en investigació privada a Mallorca és la localització d’inquilins morosos.

Si sospiteu que el vostre inquilí està incumint les clàusules del contracte, poseu-vos en contacte amb nosaltres i un dels nostres detectius a Mallorca informarà del que podem fer per posar fi al seu problema .

Cerca i localització de persones

L’equip de detectius privats de la nostra agència està especialitzat en la cerca i localització de deutors, hereus, testimonis i familiars desapareguts, sigui per voluntat pròpia o per pertorbació mental, sempre que hi hagi un interès legítim per part del client .

Recaptem informació sobre el parador, el nivell de vida, les propietats, insolvències fingides, fallides fraudulentes, béns ocults o desviaments a tercers (aixecament de béns) i qualsevol altra informació rellevant per al client.

Necessiteu que un detectiu privat a Mallorca us informe de les diferents vies d’actuació que es poden dur a terme per aconseguir la informació?

Contacteu amb la nostra agència i un professional especialitzat en recerca i localització de persones o deutors us assessorarà.

 

Control de la xarxa comercial i pèrdues desconegudes

Una de les especialitats dels nostres detectius privats a Mallorca són els controls i seguiments a la xarxa comercial i distribució de les empreses per presumptes fraus de treballadors, dins o fora.

Com és habitual, a totes les nostres actuacions de recerca, elaborem tot un sistema d’actuació per comprovar i obtenir proves necessàries per verificar l’ incompliment d’horaris, la utilització dels vehicles de l’empresa per a ús personal, els fraus en la comptabilització de les dietes i les despeses en general i la verificació del compliment de les visites concertades.

Una altra especialitat dels nostres investigadors privats són les pèrdues desconegudes dins de l’empresa , habitual entre els treballadors que solen tenir accés a llocs susceptibles amb recurs monetaris o inventaris.

Un cop finalitzada la investigació, us lliurarem un informe final amb totes les proves obtingudes , així com material videogràfic, perquè prengui les mesures correctores que necessiti.

Si necessiteu detectius privats a Balears , no dubteu a contactar amb la nostra agència, i un dels nostres detectius us assessorarà sense compromís.

Detectius a Mallorca: informació de primera mà

En tot moment el detectiu privat a Mallorca, informa directament el client i no a través de tercers, d’aquesta manera té la informació de primera mà i pot preguntar detalls que només sap el detectiu que està fent la investigació.

En què ens diferenciem de la resta de les agències de detectius privats de les Balears?

Detectius a Mallorca: Professionalitat i experiència garantida

 • Més de 13 anys d’experiència al sector de la investigació privada.
 • Equip de detectius i criminòlegs altament qualificats i titulats per realitzar investigacions d’alt nivell a Mallorca.
 • Ús de tecnologia d’avantguarda.
  Constant formació i actualització en matèria tecnològica i legal.
 • Detectius políglotes i amb diferents perfils.
 • Ampli coneixement geogràfic i demogràfic de l’illa de Mallorca

Quines proves poden obtenir els nostres detectius a Mallorca?

Detectius privats: Una eina jurídica legal i eficaç

Segons manifesta la legislació vigent, el detectiu privat és l’únic professional qualificat per fer investigacions sobre fets a instància de part, així com per prendre imatges o vídeos sense adonar-ne llevat del client. Aquesta regulació legal implica que els informes del detectiu privat a Mallorca són plenament vàlids davant de tribunals, i segons reiterades sentències del TS, tenen presumpció de veracitat.

Jugar a ser detectiu privat pot tenir conseqüències nefastes per al client: Invalidesa de les imatges i testimonis davant de tribunal, sancions per part d’APDPE i potser, comissió d’un delicte, amb conseqüències penals i/o econòmiques.

Necessiteu contractar detectius a Mallorca?

Contacteu amb Detectius Garbo, plantegeu-vos el vostre cas i us assessorarem sense cap cost per a vostè.

Detectius Mallorca

Com treballen els detectius privats a Mallorca?

 

La nostra agència, Detectives Garbo, té com a política que els nostres detectius privats a Mallorca assessorin al client de forma discreta i personalitzada , gratuïta i sense compromís , seguint el següent protocol:

 • El client ens exposa el seu cas de forma discreta i confidencial.
 • Analitzem el tema i us informem i assessorem dels avantatges i desavantatges legals i proposem diferents solucions al problema.
 • Enviem un pressupost gratuït i sense compromís.
 • Signem el contracte amb el client.
 • Triem el detectiu amb el perfil que millor encaixi amb el tipus de servei.
 • Realitzem la investigació.
 • Emetem un informe amb material videogràfic i/o sonor.
 • Ratifiquem l’informe en judici.

Contacte

Les consultes per correu electrònic són ateses en el termini màxim de 24h pel mateix mitjà si no ens sol·licita el contrari.

Cal cita prèvia per atenció a l’oficina.

+34 971 101 484

+34 634 538 734

info@detectivesgarbo.com

Assessorament gratuït

5 + 12 =

Call Now Button